Menu

Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

O raporcie

Raport

Raportowanie niefinansowe staje się coraz ważniejszą częścią praktyki zarządzania w organizacjach.

Wymagania regulacyjne, oczekiwania klientów i pozostałych interesariuszy powodują, że coraz więcej firm podejmuje zobowiązanie sporządzania raportów niefinansowych z prowadzonej działalności. Wraz ze sprawozdaniem finansowym dają one pełny obraz organizacji, kierunków w jakich zmierza, wyników i osiągnięć. Obecnie na polskim rynku pojawiło się ponad 300 raportów niefinansowych. Z większością z nich można zapoznać się na www.rejestrraportow.pl.

Liliana Anam

Menadżer Zarządzający CSRInfo

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Kim jesteśmy

Istotne Aspekty Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz

Ekonomiczne

Wyniki Ekonomiczne
Praktyki zakupowe

Środowiskowe

Surowce/ Materiały
Energia
Emisje
Woda
Ścieki i odpady
Zgodność z regulacjami
Transport
Ogólne
Mechanizmy skargowe

Społeczne

Zatrudnienie
BHP
Szkolenia i edukacja
Równość i różnorodność
Mechanizmy skargowe dot. zatrudnienia
Inwestycje
Niedyskryminowanie
Praca dzieci
Praca przymusowa
Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
Prawa ludności rdzennej
Mechanizmy skargowe dot. Praw człowieka
Przeciwdziałanie korupcji
Bezpieczeństwo klienta
Znakowanie produktów
Prywatność klienta
Zgodność z regulacjami

Etapy raportowania

Identyfikacja istotnych aspektów

Przygotowanie Raportu obejmowało określenie wszystkich zagadnień, w ramach których zidentyfikowano istotne aspekty ekonomiczne oraz aspekty wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Priorytetyzacja

Na podstawie oceny istotności poszczególnych zagadnień oraz w wyniku prowadzonego dialogu z interesariuszami określono zakresy aspektów, w których działania Spółki wpływają na wzajemne relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz są najbardziej znaczące w jej działalności. Kontekst tych działań stał się jednym z głównych wyznaczników priorytetyzacji pod kątem ich istotności.

Opracowanie

Opracowanie wszystkich zastosowanych wskaźników odbyło się przy pełnej współpracy zaangażowanych pracowników z poszczególnych działów Spółki w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz charakterystyki wskazanych istotnych zagadnień.

Weryfikacja

Dokonano analizy oraz oceny merytorycznej wszystkich zgromadzonych wyników i danych na podstawie najlepszych dostępnych w tym zakresie metod.

Raportowanie

Całościowe przygotowanie Raportu polegało na ostatecznym opracowaniu danych, usystematyzowaniu zebranych informacji oraz przygotowaniu wersji graficznej.

Znaczące zmiany

Nowe aspekty Opis Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz
Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans W związku z mocno wyspecjalizowanym profilem działalności jakim jest produkcja surfaktantów, zarządzanie łańcuchem wartości jest kluczowym wyzwaniem przed jakim staje nasza Spółka.
Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Realizowane inwestycje pozwalają m.in. sukcesywnie zwiększać moce produkcyjne naszych instalacji.
Dni otwarte Zapewniamy pracownikom bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające standardom branży chemicznej.
Konferencje, szkolenia branżowe Ustalanie indywidualnego poziomu wynagrodzenia uwzględnia posiadane przez pracownika kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy wyniki indywidualnej oceny pracownika.
Audyty, inspekcje Rozumiemy konieczność ujednolicenia określonych standardów w ramach współdziałania z naszymi interesariuszami na całym świecie.

PODZIĘKOWANIA
PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM ZA UDZIAŁ W OPRACOWANIU CZWARTEGO RAPORTU CSR PCC EXOL SA. NASZA PUBLIKACJA JEST OWOCEM PRACY GRUPY OSÓB, KTÓRE PODCZAS GROMADZENIA INFORMACJI Z RÓŻNYCH OBSZARÓW FUNKCJONOWANIA NASZEJ SPÓŁKI, CHĘTNIE DZIELIŁY SIĘ Z NAMI SWOJĄ WIEDZĄ, PRZEMYŚLENIAMI I POMYSŁAMI.

Specjalne podziękowania należą się także naszym interesariuszom, którzy udzielili nam swojego wsparcia w identyfikacji kluczowych obszarów poruszonych w naszej publikacji.

Wsparcie merytoryczne ze strony wszystkich osób zaangażowanych pozwoliło na opracowanie bogatego kompendium wiedzy, poruszającego najistotniejsze obszary prowadzonej przez nas działalności. Dzięki tym wszystkim wspaniałym osobom, nasz trzeci Raport CSR stanowi kompleksowy przegląd pozafinansowej działalności Spółki. Tworzyliśmy go wspólnie, z myślą o naszych wszystkich interesariuszach. Mamy nadzieję, że nasza praca nad kolejną edycją Raportu, sprawi że będzie on jeszcze ciekawszy i bardziej inspirujący.

BEATA GRUŚ
MANAGER DS. MARKETINGU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PEŁNOMOCNIK DS. CSR I ZR

PCC EXOL SA
MARTA ŚNIEŻEK
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I CSR
PCC EXOL SA

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek