Menu

Etyka jest częścią kultury naszej organizacji. Wpływa na efektywne prowadzenie biznesu z zachowaniem wszelkich norm etycznych wobec kontrahentów i społeczności w których działamy.

Odpowiedzialny marketing

Etyka w spółce

W ramach przyjętej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne, wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Zasady etyki w marketingu i reklamie

Uznajemy kulturotwórczy i obyczajowy charakter działań marketingowych, identyfikując potrzebę eliminowania zjawisk negatywnych i stymulowania pozytywnych. Rozumiemy konieczność ujednolicenia określonych standardów w ramach współdziałania z naszymi interesariuszami na całym świecie. Zobowiązujemy się do respektowania i dołożenia wszelkich starań, aby zasady i wartości opisane Kodeksie Postępowania i Polityce Komunikacji Marketingowej PCC EXOL SA, były respektowane i przestrzegane w całym naszym łańcuchu wartości.
Planując swoje strategie, bierzemy pod uwagę potrzeby otoczenia rynkowego w którym działamy. Z uwagi na bezpośredni kontakt z klientami, dostawcami, inwestorami i innymi interesariuszami, część strategii firmy obejmującą działania marketingowe, planujemy w sposób szczególnie odpowiedzialny.

Pracownicy zaangażowani w działania marketingowe mają obowiązek:

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek