Menu

Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

Sprzedaż i rynek

Nasz biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Sprzedaż i rynek

Dziś światowy przemysł chemiczny wychodzi poza tradycyjne modele prowadzenia biznesu i patrzy na rynek w sposób kompleksowy…

Oznacza to przede wszystkim większe skupienie uwagi na zmieniających się potrzebach i preferencjach konsumentów. W PCC EXOL SA wciąż aktualizujemy nasz model rozwoju opierając się na mechanizmach i trendach rynkowych. Dzięki temu nasza firma przekształca się z tradycyjnego producenta surfaktantów w dostawcę specjalistycznych rozwiązań będących odpowiedzią na konkretne potrzeby klientów, również te związane z odpowiedzialnością za społeczeństwo i środowisko naturalne. Nasz dział Badań i Rozwoju poprzez bezpośrednią współpracę z klientami projektuje i wdraża specjalistyczne produkty zgodne z ich oczekiwaniami. Surfaktanty wytwarzane w PCC EXOL SA znajdują zastosowanie zarówno w specjalistycznych branżach przemysłowych jak i w detergentach czy w przemyśle kosmetycznym. Do grupy naszych strategicznych klientów każdego roku dołączają kolejne międzynarodowe firmy, gdzie zrównoważony rozwój jest wpisany w wizję skutecznego prowadzenia biznesu.

Renata Frąckowiak

Product Manager
PCC EXOL SA

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Produkujemy i sprzedajemy innowacyjne surfaktanty specjalistyczne, analizując trendy konsumenckie i ekospołeczne, uwzględniając zmieniające się trendy oraz przyjętą Politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wymaga to odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju oferty produktowej w stronę bardziej zaawansowanych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Przychody ze sprzedaży według podziału geograficznego

Grupa PCC EXOL zamknęła rok finansowy 2017 bardzo dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży za ten okres ukształtowały się na poziomie 625,4 mln PLN. Jest to wartość o 15,9 % wyższa w stosunku do roku 2016. W chwili obecnej główny obszar działalności handlowej PCC EXOL SA, ze względu na podział geograficzny, obejmuje obszar Polski oraz kraje Europy, Azji, Ameryki i reszty świata. Najwięksi odbiorcy produktów Spółki, działają na rynkach Europy Zachodniej, głównie w Niemczech, Holandii oraz we Włoszech. W roku 2017 roku, kraje Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej oraz reszty świata odpowiadały łącznie za 18% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie.

Grupa PCC EXOL dostarcza swoje produkty między innymi na rynek charakteryzujący się popytem kształtowanym przez ostatecznych konsumentów detergentów i środków higieny osobistej. Wyroby te stanowią dobra pierwszej potrzeby, stąd branża surfaktantów jest stosunkowo stabilna na tle wielu innych gałęzi przemysłu.

Oferta Spółki obejmuje substancje o zróżnicowanej budowie chemicznej. Wśród nich wyróżniamy surfaktanty anionowe, niejonowe i amfoteryczne. W obrębie portfolio produktowego znajdują się także surfaktanty z grupy kationowych środków powierzchniowo czynnych oraz specjalistyczne formulacje chemiczne.

Począwszy od pierwszego kwartału 2016 roku, PCC EXOL SA prezentuje swoją ofertę w oparciu o zastosowania branżowe. W związku z tym, oferowane produkty można podzielić na dwie główne grupy: surfaktanty dedykowane do produkcji kosmetyków i detergentów oraz surfaktanty przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

Sprzedaż surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach [w mln zł]

Sprzedaż surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach [tyś ton]

Sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych [w mln zł]

Sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych [tyś ton]

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek