Menu

Wytwarzanie oraz przetwarzanie substancji chemicznych stanowi podstawową działalność naszej Spółki, a jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów biznesowych obejmuje zakupy surowców dokonywane w ramach obowiązującej strategii zakupowej.

Nasze relacje

Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

Zakupy surowców stanowią jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów w produkcji wyrobów chemicznych, a sam proces zaopatrzenia firmy w surowce wiąże się z podejmowaniem wielu niełatwych decyzji…

Zakupy surowców stanowią jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów w produkcji wyrobów chemicznych, a sam proces zaopatrzenia firmy w surowce wiąże się z podejmowaniem wielu niełatwych decyzji…

Katarzyna Drohomirecka

Specjalista ds. Zakupów,
PCC EXOL SA

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Nasze relacje

Komunikacja z naszymi dostawcami opiera się głównie na wzajemnych relacjach z pracownikami Działu Zakupów oraz Działu Planowania i Logistyki. Ich zasadniczą rolą jest współpraca z kontrahentami, a także poszukiwanie nowych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce oraz usługi logistyczne. Utrzymujemy w sposób ciągły kontakt z dostawcami wykorzystując standardowe kanały komunikacji w postaci poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych czy bezpośrednich spotkań naszych pracowników z przedstawicielami dostawców. Nasza współpraca oparta na rzetelnym i transparentnym dialogu, co pozwala na utrzymywanie długoterminowych relacji oraz podnosi standardy oferowanych produktów.

Platforma zakupowa

Usprawniamy komunikację z dostawcami, udostępniając skuteczne narzędzia komunikacji, wspierające proces wymiany informacji. W tym celu została uruchomiona dedykowana platforma zakupowa, skierowana do wszystkich kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą Spółką. Jej zakres obejmuje informacje dotyczące ramowych zasad współpracy, wymagań dotyczących dostawców a także surowców czy usług, na które istnieje zapotrzebowanie.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek