Menu

Nasz sukces zależy w głównej mierze od pracowników. Wierzymy, że przy ich współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wszystkie wyznaczone cele biznesowe.

Zatrudnienie

Pracownicy

W ramach działań propagujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kulturę etyczną, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Zatrudnienie

Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na płeć

W 2018 roku w PCC EXOL SA zatrudnialiśmy 252 pracowników.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, corocznie zwiększamy zatrudnienie, rozbudowując tym samym struktury naszej organizacji. Przyczynia się to do zwiększania specjalizacji w obszarze elementów strategii i wyznaczonych kierunków rozwoju naszej firmy.

Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na regiony i płeć

Liczba osób należąca do kadry zarządzającej w podziale na płeć

Liczba pracowników w podziale na kategorie pracownicze według płci

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek