Menu

Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

Nasze produkty

Nasz biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Nasze produkty

Surfaktanty, czyli inaczej środki powierzchniowo czynne, to specjalistyczne produkty chemiczne wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie. W zdecydowanej większości wszystko, co nas otacza zawiera je w swoim składzie lub powstaje przy ich udziale. Powinniśmy mieć na uwadze ich obecność używając ulubionych kosmetyków, biorąc kąpiel lub prysznic, zmywając naczynia czy robiąc pranie. Bardzo często odgrywają kluczową rolę w procesach wytwarzania dóbr codziennego użytku.

Produkowane przez nas surfaktanty możemy podzielić na:

Najważniejsze funkcje surfaktantów to:

Multifunkcjonalność surfaktantów sprawia, że mają one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki temu, są wszechobecne.

Czy wiesz, że…

Naturalne odpowiedniki surfaktantów odnajdziemy w ciele człowieka? Pokryte są nimi pęcherzyki płucne, dzięki czemu nie sklejają się i ułatwiają nam oddychanie.

Zajmujemy dominującą pozycję na rynku produkcji surfaktantów w Polsce. Jesteśmy również jednym z wiodących producentów w Wschodniej i Europie Środkowo-Wschodniej. Oferujemy ponad 340 różnych produktów i formulacji przemysłowych, znajdujących zastosowanie m.in. w branżach takich jak:

Surfantanty do zastosowań
w detergentach i kosmetyce

Surfaktanty przeznaczone dla branży detergentów i kosmetyków, to przede wszystkim wyroby o charakterze masowym, które ze względu na właściwości myjąco-czyszczące mają zastosowanie w produktach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne). Są również składnikami kosmetyków białych i kolorowych.

Właściwości istotne dla tej grupy produktów to przede wszystkim usuwanie zabrudzeń (funkcja detergencyjna), doskonała pianotwórczość i zwilżalność oraz wysoka biodegradowalność. Nie mniej ważne są właściwości zmiękczające czy kondycjonujące tj. takie, które pozostawiają warstwę ochronną na skórze i w związku z tym stosowane są głównie w produkcji płynów do naczyń i środków higieny osobistej. W produktach kosmetycznych surfaktanty spełniają rolę emulgatorów, oraz składników spieniających, zwilżających, zagęszczających i innych.

W 2017 roku sprzedaż surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach osiągnęła wartość 292,4 mln zł, odnotowując wzrost o 18,9 % w stosunku do roku ubiegłego. Udział tej grupy produktów w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy PCC EXOL stanowił 55,8%, natomiast w ujęciu ilościowym wyniósł 68,8%.

W grupie surfaktantów stosowanych w detergentach i kosmetykach możemy wyróżnić cztery grupy produktowe:

Trendem aktualnie charakterystycznym dla rynku Unii Europejskiej jest rosnący popyt na surfaktanty ekologiczne na bazie surowców naturalnych o wysokim stopniu biodegradacji. Należą do nich m.in produkowane przez PCC EXOL SA sole amonowe, betainy (surfaktanty amfoteryczne) oraz glicyniany i sarkozyniany.

Surfantanty do zastosowań przemysłowych

Surfaktanty do zastosowań przemysłowych to grupa produktów specjalistycznych, stosowanych jako składniki formulacji przemysłowych. Produkty te są również wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych zarówno jako płyny funkcyjne w procesach technologicznych, jak i reagenty w procesach wytwórczych. Surfaktanty specjalistyczne usprawniają wiele procesów technologicznych, ograniczając np. zużycie energii lub poprawiając wydajność maszyn i urządzeń mechanicznych. Wykorzystywane zarówno jako komponenty do produkcji półwyrobów i produktów gotowych.

Rozwój wyrobów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, w których większość to produkty specjalistyczne, pozwolił Grupie w 2017 roku na wzrost sprzedaży w ramach tej grupy surfaktantów o 11,2%, w stosunku do roku 2016. Udział w sprzedaży surfaktantów do zastosowań przemysłowych w roku 2017 stanowił 44,2% przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów.

W grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych możemy wyróżnić trzy największe grupy produktowe:

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek