Menu

Wzajemne zrozumienie potrzeb stanowi punkt wyjścia do efektywnej komunikacji, a co za tym idzie, owocnej współpracy.

Nasze relacje

Klienci

Fundamentalną wartością naszej Spółki jest budowanie stabilnych relacji z klientami. Naszym celem jest dostarczanie klientom trwałych wartości, a miernikiem jego realizacji jest poziom satysfakcji kontrahentów. Produkując substancje chemiczne, zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

Nasze relacje

Dziś światowy przemysł chemiczny wychodzi poza tradycyjne modele prowadzenia biznesu i patrzy na rynek w sposób kompleksowy…

Oznacza to przede wszystkim większe skupienie uwagi na zmieniających się potrzebach i preferencjach konsumentów. W PCC EXOL SA wciąż aktualizujemy nasz model rozwoju opierając się na mechanizmach i trendach rynkowych. Dzięki temu nasza firma przekształca się z tradycyjnego producenta surfaktantów w dostawcę specjalistycznych rozwiązań będących odpowiedzią na konkretne potrzeby klientów, również te związane z odpowiedzialnością za społeczeństwo i środowisko naturalne. Nasz dział Badań i Rozwoju poprzez bezpośrednią współpracę z klientami projektuje i wdraża specjalistyczne produkty zgodne z ich oczekiwaniami. Surfaktanty wytwarzane w PCC EXOL SA znajdują zastosowanie zarówno w specjalistycznych branżach przemysłowych jak i w detergentach czy w przemyśle kosmetycznym. Do grupy naszych strategicznych klientów każdego roku dołączają kolejne międzynarodowe firmy, gdzie zrównoważony rozwój jest wpisany w wizję skutecznego prowadzenia biznesu.

Renata Frąckowiak

Product Manager
w PCC EXOL SA

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Zajmujemy wiodącą pozycję na rynku w zakresie produkcji środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce oraz w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, projektujemy i produkujemy również surfaktanty na specjalne zamówienie. Nasz dział Badań i Rozwoju poprzez bezpośrednią współpracę z klientami modyfikuje produkty, aby idealnie spełniały oczekiwania oraz potrzeby odbiorców. Produkty Spółki znajdują zastosowanie zarówno w branżach przemysłowych jak i kosmetyczno-detergencyjnych.

Badanie zadowolenia klienta (CSI)

Badanie zadowolenia klienta (CSI)

W celu stałego monitorowania poziomu satysfakcji naszych klientów oraz ciągłego doskonalenia przyjętej strategii biznesowej, prowadzimy badanie zadowolenia klienta (CSI – Customer Satisfaction Index).

Narzędziem wykorzystywanym w badaniu CSI jest interaktywna ankieta. W wyniku pozyskanych informacji, sporządzamy raport obejmujący obszary wymagające utrzymania oraz takie, do których należy wprowadzić zmiany.

Uczestnicząc w badaniu każdy klient ma możliwość oceny dotychczasowej współpracy ze Spółką pod względem stopnia spełnienia oczekiwań w odniesieniu do dostarczanego wyrobu, terminowości dostaw, jakości opakowań, dostępu do informacji technicznych, jakości obsługi handlowej, poziomu kompetencji naszych pracowników czy jakości poziomu kompletności przedstawianych ofert.

Najważniejsze wnioski pozyskane z badań CSI

Dialog z klientami

Portal produktowy

Portal produktowy to internetowy katalog produktów Grupy PCC prezentujący ponad 800 produktów i formulacji chemicznych wykorzystywanych jako surowce, dodatki, reagenty lub preparaty gotowe do użycia.

www.products.pcc.eu

Funkcjonalność portalu pozwala na identyfikację produktów poprzez określenie grupy związków, do których należą oraz poprzez indeks branży, a której znajdują zastosowanie. Wyselekcjonowanie produktów odpowiadających potrzebom klientów ułatwia zastosowany system filtrów oraz innych narzędzi ułatwiających komunikację.

Współpraca z działem handlowym

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i wątpliwości naszych klientów rozpatrywane są przez pracowników Działu Handlowego Spółki. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem drogi telefonicznej, poczty elektronicznej oraz bezpośrednich spotkań u klientów oraz w siedzibie naszej Spółki. Poruszane zagadnienia odnoszą się do kilku podstawowych obszarów, a mianowicie stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji, aktualnych cen oferowanych produktów lub reklamacji. Informacja zwrotna udzielana jest przez wykwalifikowany zespół pracowników Działu Handlowego przy wsparciu ze strony pracowników Działu Marketingu Produktowego w formie ustnej podczas oficjalnych spotkań, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek