Menu
Interesariusze

Interesariusze

Założenia strategii biznesowej oraz analiza obszarów bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej działalności na otoczenie, pozwoliła na zidentyfikowanie 7 grup interesariuszy, z którymi prowadzimy dialog orientując się na ich opinie i potrzeby. Forma prowadzonego dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy, uzależniona jest od specyfiki środowisk społecznych, które reprezentują, a także od ich oczekiwań wobec prowadzonej przez nas działalności . Dialog ten wykorzystujemy zatem jako integralne narzędzie budowania strategii zrównoważonego rozwoju w Spółce.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek