Menu

Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

Członkostwo w organizacjach

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest dla nas nobilitacją i motywacją do wdrażania dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania naszą organizacją.

Jako czołowy producent surfaktantów w Polsce, należymy do wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, które zrzeszają najważniejsze firmy chemiczne na świecie.

Deklaracje i inicjatywy

UN Global Compact

// czytaj więcej

UN Global Compact

Będąc sygnatariuszem UN Global Compact realizujemy 10 zasad zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska, respektowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

Karta różnorodności

// czytaj więcej

Karta różnorodności

Będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności promujemy zróżnicowanie, jako pozytywny czynnik rozwoju naszej organizacji i przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy. Mierzymy i analizujemy aspekty związane z różnorodnością, głównie w odniesieniu do płci i wieku.

Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju

// czytaj więcej

Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju

PCC EXOL SA będąc członkiem Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, aktywnie wspiera inicjatywy i programy służące realizacji celów Agendy 2030 w polskim przemyśle chemicznym.

Responsible Care

// czytaj więcej

Responsible Care

Jesteśmy realizatorem programu Odpowiedzialność i Troska, w ramach którego zobowiązaliśmy się do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska, monitorowania ich realizacji oraz raportowania wskaźników programowych

Organizacje i stowarzyszenia

CESIO

// czytaj więcej

CESIO

Jako producent surfaktantów stowarzyszony w Europejskiej Organizacji CESIO (European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates), prowadzimy otwarty dialog inicjowany przez tę organizację. Dzięki temu przyczyniamy się do kształtowania trendów i wyzwań zrównoważonej produkcji i konsumpcji surfaktantów. Innym wspólnym celem jest stworzenie bazy wiedzy naukowej w zakresie wpływu surfaktantów na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Efektem tych działań jest optymalizacja bezpiecznego stosowania związków powierzchniowo-czynnych.

CEFIC

// czytaj więcej

CEFIC

Należąc do europejskiej organizacji CEFIC (The European Chemical Industry Council), tworzymy koalicję producentów chemii, którzy odgrywają kluczową rolę w transformacji ówczesnej gospodarki. Wspólnie z innymi producentami operującymi w przemyśle chemicznym wzmacniamy zrównoważone podstawy produkcji i konsumpcji wyrobów chemicznych wykorzystywanych w różnych branżach przemysłowych. Dzięki temu mamy realny wpływ na kreowanie konkurencyjności, innowacyjności, rozwoju technologicznego i odpowiedzialnej produkcji.

CDP

// czytaj więcej

CDP

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Celem naszej Spółki jest ograniczenie emisji CO2 o 15% do roku 2020.

RSPO

// czytaj więcej

RSPO

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) aktywnie wspieramy zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym na świecie.

Ecovadis

// czytaj więcej

Ecovadis

Raportując działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw, które dokonały kompleksowej samooceny w ramach działalności

GMP

// czytaj więcej

GMP

W 2014 roku, jako pierwsza firma w Polsce, wdrożyliśmy certyfikowany, system Dobrych Praktyk Produkcyjnych ( GMP EFfCI), zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych. Federacyjny certyfikat, to wiarygodny i obiektywny dowód wysokiej jakości wyrobów dla producentów kosmetyków na całym świecie.

Czyste Piękno

// czytaj więcej

Czyste Piękno

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Detergentów Czyste Piękno. Działania organizacji oparte są na współpracy z przemysłem chemicznym w celu promocji postępu naukowego, ekonomicznego oraz społecznego, a także poprawy warunków zdrowotnych i bytowych społeczeństwa, w zgodzie ze światowymi trendami zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek