Menu

Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

Grupa kapitałowa

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących wysokiej jakości specjalistycznych wyrobów chemicznych, stale rozbudowujemy swoje portfolio o nowe pozycje produktowe.

Grupa kapitałowa PCC SE

Należymy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC SE, której łączne przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 685 mln €*. Siedzibą PCC SE jest miasto Duisburg-Homberg w Niemczech, gdzie z poziomu centrali ustalana jest ogólna strategia dla wszystkich Spółek w strukturze Grupy Kapitałowej. Podejmując odpowiednie decyzje inwestycyjne, PCC SE stwarza warunki do dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład jej struktur.

* dane na postawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Działalność PCC SE

3500

pracowników

17

krajów

(Niemcy, Bośna i Hercegowina, Bułgaria, Ghana, Islandia, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Tajlandia, Czechy, Turcja, Ukraina, USA, Białoruś)

40

lokalizacji

81

spółek

Grupa kapitałowa PCC EXOL

Należymy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej PCC SE, której łączne przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 685 mln €*. Siedzibą PCC SE jest miasto Duisburg-Homberg w Niemczech, gdzie z poziomu centrali ustalana jest ogólna strategia dla wszystkich Spółek w strukturze Grupy Kapitałowej. Podejmując odpowiednie decyzje inwestycyjne, PCC SE stwarza warunki do dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład jej struktur.

*dane na postawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Na dzień publikacji raportu PCC EXOL SA jest podmiotem dominującym wobec czterech spółek zależnych i tworzy wraz z nimi Grupę Kapitałową PCC EXOL.

Struktura grupy kapitałowej pcc exol pcc exol sa

grupa kapitałowa
x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek