Menu

Wytwarzanie oraz przetwarzanie substancji chemicznych stanowi podstawową działalność naszej Spółki, a jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów biznesowych obejmuje zakupy surowców dokonywane w ramach obowiązującej strategii zakupowej.

Zrównoważone źródła surowców

Dostawcy

Zaopatrzenie w niezbędne do produkcji surowce to nie tylko kwestia zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, ale również kluczowy element zintegrowanej strategii zakupowej Spółki. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców, a rentowność naszej produkcji jest mocno uzależniona od kosztów pozyskania surowców oraz związanej z nimi logistyki.

Zrównoważone źródła surowców

Rynek surfaktantów jest ważnym sektorem gospodarki w Polsce i na świecie, ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie tych związków chemicznych w wielu dziedzinach przemysłu. Wpływają one na poprawę jakości życia, a także umożliwiają zwiększenie efektywności produkcji z wykorzystaniem surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Rynek ten stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych i zaawansowanych technologicznie obszarów przemysłu chemicznego. Pozostaje on w dalszym ciągu domeną firm działających w najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionach świata, takich jak Europa Zachodnia, Azja i Ameryka Północna.

PCC EXOL, należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO, aktywnie wspiera zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym i jego pochodnymi.

RSPO

Konsekwentnie realizujemy wytyczne organizacji RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Strategia RSPO obejmuje taką transformację rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, począwszy od plantacji, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów, a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników. W związku z tą ideą, będąc producentem środków chemicznych, wykorzystujemy w naszej produkcji olej palmowy pochodzący z certyfikowanych upraw.

x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek