Menu

Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii,
doświadczenia i efektywnego działania w obszarze
projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

List zarządu

List zarządu

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu trzecią edycję Raportu CSR wydanego przez Spółkę PCC EXOL. Zdobyte doświadczenia, wnioski oraz spostrzeżenia minionego roku, pozwoliły opracować nam kolejne kompendium wiedzy o naszej organizacji. Obejmuje ono swoim zakresem podjęte przez Spółkę działania w kontekście szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Niniejsza publikacja opiera się na wytycznych Global Reporting Initiative 4.0. Stanowi podsumowanie oraz ocenę naszej aktywności na płaszczyźnie inicjatyw ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Podobnie jak poprzednie lata, rok 2017 przyniósł wiele ciekawych wydarzeń i zrealizowanych działań w otoczeniu naszej Spółki. PCC EXOL SA jako sygnatariusz światowej organizacji UN Global Compact stara się działać zgodnie z kluczowymi celami globalnej Agendy 2030. Innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji wyrobów chemicznych, uwzględniające wartości etyczne, społeczne i środowiskowe, pozwalają na podnoszenie standardów obowiązujących w Spółce oraz jej otoczeniu.

O sukcesie naszej Spółki decydują nie tylko wyniki finansowe. Partycypowanie w inicjatywach społecznych, aktywne wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie różnorodności, stanowią w obliczu światowych wyzwań, obowiązek współczesnego biznesu. Jako Spółka o globalnym zasięgu, działająca w trudnej oraz mocno wyspecjalizowanej branży chemicznej, czujemy się zobligowani do podejmowania kompleksowych działań w obszarach, które nas bezpośrednio dotyczą. Dialog z interesariuszami, troska o bezpieczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie, to priorytety jakie stawiamy sobie na drodze zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja utwierdzi Państwa w przekonaniu, że PCC EXOL SA podejmuje wszelkie starania, aby sprostać tym wyzwaniom.

Mirosław Siwirski,

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Rafał Zdon,

Vice Prezes Zarządu
x

Schowek stron Raportu

Schowek jest pusty

Wyczysc schowek