Menu
Raport

Raport

Raport obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku i został przygotowany, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w wersji GRI G4, na poziomie aplikacji CORE. Jest to już czwarta edycja Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Pierwsze wydanie Raportu powstało w grudniu 2014 roku, natomiast drugie wydanie opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.

x

Report pages clipboard

The clipboard is empty

clear the clipboard